គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពការងារវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ​ – EDI សូមស្វាគមន៍!
នេះគឺជាវីដេអូ ចែករំលែកចំនេះដឹងរបស់ឧកញ៉ា ប៉ិច បូឡែន អគ្គនាយក នៃក្រុមហ៊ុន វេសឡាញ អេឌ្យូខេសិន គ្រុប ដែលនឹងចែករំលែកពី “គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពការងារ” ។
CLICK HERE TO SUBSCRIBE:
****************************
មើលបន្ថែម
ទម្លាប់ទី១ នៃទម្លាប់ល្អទាំង ៧

ទម្លាប់ទី២ គិតមុនសឹមគូ ឬរៀបចំផែនការ

ទម្លាប់ទី៣ ធ្វើកិច្ចការសំខាន់មុន

ទម្លាប់ទី៤ គិតឈ្នះឈ្នះ

ទម្លាប់ទី៥ ស្តាប់គេឲ្យយល់សិន មុននឹងឲ្យគេយល់ពីយើង

ទម្លប់ទី៦​ សហការដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍រួម

EDI – Who we are? What we do?

Team Building

****************************
More Info:
www.facebook.com/edicambodia
www.edi-cambodia.org
023 966 967 | 011 888 238
info.edi-cambodia.org

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *