គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី១៖ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ(ភាគ10)កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ ៖​ មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

ថ្នាក់ទី១១៖ជំពូកទី៣៖ មេរៀនទី១៖ អនុ.ត្រីកោណមាត្រ(ភាគ10)_
បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ រ៉ន សារិត
វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​

#គណិតវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១១

::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្លូវការ៖
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *