គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី10 តក្កវិទ្យា លំហាត់ទី1 Math Guide Logic Exercise TutorialVideo បង្រៀនដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យានៅក្នុងឆាណែល@Math Guide នេះ ត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការរៀន និងស្រាវជ្រាវបន្ថែមនូវចំណេះដឹងគណិតវិទ្យា ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ។ Video ត្រូវបានអាប់ឡូត(upload) ជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមមេរៀននៃកម្រិតថ្នាក់នីមួយៗ។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា Video ទាំងនេះ នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្ស និងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នា។ សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ Video យើងខ្ញុំ!
Find us on :
Youtube :
Facebook Page : www.facebook.com/math712
#MathGuide #គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី10 #តក្កវិទ្យា

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

21 responses to គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី10 តក្កវិទ្យា លំហាត់ទី1 Math Guide Logic Exercise Tutorial

  1. សួស្ដីលោកគ្រូ 😊អរគុណ​ណាស់ដែលបានចេញ ។​
    ខ្ញុំទើបតែបានរៀនទេព្រោះរវល់☺
    រៀនក្រោយគេហើយ

  2. លោកគ្រូធ្វើលំហាត់ទី10ឲបានច្រើន បានអត់?ព្រោះលោកគ្រូពូកែពន្យល់ណាស់😊

  3. លោកគ្រូសូមលោកគ្រូបង្រៀនមេរៀនផលធៀបត្រីកោណមាត្រផង🙏🙏

  4. អគុណច្រេីនណាស់លោកគ្រូហេីយលោកគ្រូចេញរាល់ងៃអត់

  5. ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលបានបង្រៀនថ្នាក់ទី១០ខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងណាស់លោកគ្រូ😍😍❤️️❤️️❤️️

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *