ក្បួនហោរាសាស្ត្រខ្មែរ បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូធម្មានន្ទ របៀបគណនា រកផ្កាយសោយអាយុ ភាគ១ក្បួនហោរាសាស្ត្រខ្មែរ បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូធម្មានន្ទ របៀបគណនា រកផ្កាយសោយអាយុ ភាគ១ ។

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

3 responses to ក្បួនហោរាសាស្ត្រខ្មែរ បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូធម្មានន្ទ របៀបគណនា រកផ្កាយសោយអាយុ ភាគ១

  1. អថ័ន មហានរគរ គេស្គាល់ច្រើនហើយ និងមាន ប្រជាប្រិយភាពជាង ចាន់សារែន ឆ្ងាយណាស់
    មិចចេះតែយកបោះគេ មកផុសចឹង យូរៗទៅ
    គេលែងមិនដឹងថា មួយណាច្បាស់ផេក ផ្លូវការ ពិតប្រាកដ អថ័នមហានរគរ ពីដើមមកគឺល្អ
    ហើយ លោកគ្រូចាន់សារ៉ែន ល្អដែរ តែខាងបាលី
    គាថា នេះ គាត់ដើរក្រោយទេ ហើយខ្ញុំស្គាល់គាត់ 15ឆ្នាំហើយ

  2. ខ្ញុំករុណាសូមថ្វាយបង្គំម្ចាស់គ្រូ តើលោកមាននូវគាថាព្រះសិវលីរឺដែរយ៉ាងណា

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *