កំពុងធ្វើការ២ រកចំណូលដោះបំណុល តើគួរធ្វើអ្វី ដើម្បីបានចំណូលបន្ថែម? | Sam Kosalខ្ញុំខំធ្វើវីដេអូដើម្បីខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ពូកែរកសុីជាងមុន ​​​កម្ពុជា​ក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយ​សូមនាំគ្នាអានអត្ថបទជាច្រើនទៀតនៅទីនេះដើម្បី​ជោគជ័យនៅក្នុងការរកសុី។

ដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំ សូមចូលទៅកាន់៖

Facebook Page: www.facebook.com/bizcambo
Wapsite: www.business-cambodia.com

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

4 responses to កំពុងធ្វើការ២ រកចំណូលដោះបំណុល តើគួរធ្វើអ្វី ដើម្បីបានចំណូលបន្ថែម? | Sam Kosal

  1. ស្ដាប់លោកគ្រូយូៗទៅ​ យល់ថាខ្លួនល្ងង់ទៅៗ

  2. លោកគ្រូខ្ញុំមានសំនួរមួយ ចង់ឲលោកគ្រូបកស្រាយ :
    » ខ្ញុំមិនឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណ តែខ្ញុំឧស្សាហ៍នឹងការងាររកស៊ី តើជីវិតខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណា ?

  3. ខ្ញុំអ្នករកស៊ីបោកអ៊ុត តើធ្វើយ៉ាងណាបានពង្រីកអោយមានម៉ូយច្រើន?

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *