ការសមាទានសីល – សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា | SAN SOCHEA – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – San Sochea – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា – ការសមាទានសីល។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ សាន សុជា ។

ប្រើពេលវេលាខាងក្រោមដើម្បីរំលងព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍!
Use the timeline below to skip the information that interests you!
Chapters:
0:00 ការសមាទានសីល
8:03 ស្រលាញ់បែអាត្មានិយម
12:53 តម្លៃរបស់មនុស្សឋិតនៅត្រង់ណា
20:21 ឆ្គួត៨
26:06 គ្មានអ្នកខ្វល់ពីខ្ញុំ
33:16 គ្មានអ្នកចិត្តស្មោះទេក្នុងលោក
38:08 អ្វីជាអកុសលកម្ម
40:20 ចិត្តមិនស្ងប់
43:14 បើមានគេជេរទ្រាំបានទេ
50:23 ធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តក្លាហាន

Click the link below to listen to the sermon of San Sochea.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន សុជា បន្ត។

Click the link below to listen more sermon.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។

Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

Click the link below to listen to Smoot Dhamma
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ស្មូតផ្សេងៗបន្ត

Click link below for listening in the Home Page.

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
**For search: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *