កាត់សំពត់បត់ រឺ អាហ្ស៊ីប វគ្គ1លោកអ្នកនឹងបានឃើញនូវវិធីកាត់សំពត់បត់
រឺអាហ្ស៊ីបដោយងាយៗ ហើយមថែមទាំងអាច
ធ្វើបានដោយខ្លួនឯង។ក្នុងវិឌីអូនេះគឺបាន
បង្ហាញត្រឹមកាត់ប៉ុណ្ណោះ ចំណែកការដេរភ្ជាប់
គឺមានបង្ហាញនូវវិឌីអូមួយផ្សេងទៀត។

លោកគ្រាន់តែចុច Subscribe នោះលោកអ្នក
នឹងទទួលបានវិឌីអូនៃការដេរសំពត់បត់ពេញលេញ។
សូមអរគុណ!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

One response to កាត់សំពត់បត់ រឺ អាហ្ស៊ីប វគ្គ1

  1. ចង់រៀនតាមលោកអ្នកអាចមើលតាមដានគ្រាប់វិឌីអូ នោះគឺចេះដេរដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *