កសិកម្មមាន់: ទិញកូនមាន់ពីកន្លែងណាបានល្អ មានសុវត្ថិភាព?មានបង្រៀនបច្ចេកទេស និងលក់សៀវភៅចិញ្ចឹមមាន់

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

3 responses to កសិកម្មមាន់: ទិញកូនមាន់ពីកន្លែងណាបានល្អ មានសុវត្ថិភាព?

  1. លោកគ្រូជួយបង្ហាញពីរឧបករណ៍ចាប់មាន់ផងឃើញលោកគ្រូចាប់មាន់ពិតជាងាយស្រួលមែន

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *