កម្មវិធី សំឡេងសហគមន៍ក្រីក្រការផ្សាយរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោត ក្នុងកម្មវិធី “សំឡេងសហគមន៍ក្រីក្រ” ក្រោមប្រធានបទ ៖ បន្ទប់ជួលសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន។
វាគ្មិនកិត្តិយស៖
១. លោកស្រី យ៉ាង សុភ័ណ្ឌ ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា (CATU)
២.លោកស្រី វង្ស យូរី តំណាងសហជីពនៃកម្មកររោងចក្រ
#STT #VPC

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *