ഇൻഫക്ഷ്യസ് കൊറൈസ(Infectious Coryza)ഈ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുമായി MS ഫാർമേഴ്‌സ് പോസ്റ്റ്‌.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

One response to ഇൻഫക്ഷ്യസ് കൊറൈസ(Infectious Coryza)

  1. ചാനൽ subscribed ച്ചെയണോ എങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് hai അയക്കുക 7994570670

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *